Den selvejende institution ”Gormshallen” vil gerne indbyde til generalforsamling, som afholdes onsdag d. 6 marts 2019 kl. 19.00 i Gormshallen.

Dagsorden iflg. Vedtægterne.:

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Formands beretning.
  3. Fremlæggelse af årsrapport for 2018.
  4. Fremlæggelse af budget for 2019.
  5. Fastsættelse af medlemskontingent.
  6. Indkomne forslag.
  7. Valg.: Følgende er på valg.:

Til bestyrelsen.:

John Tamberg – ( modtager genvalg

Hans Henrik Mols

Per Rasmussen – ( Modtager ikke genvalg )

Som suppleanter.: ( for 1 år af gangen )

Christian Mols

Niss Bruhn

  1. Eventuelt.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal afgives skriftlig til formanden senest 10 dage før generalforsamlingen.